Regionpartner /centrum pomoci regionům/ o.p.s.

Moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na kurzy@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

PLATNÝ STAVEBNÍ ZÁKON

On-line školení, živý přenos
Kurz poskytne informace o novele stavebního zákona a liniového zákona provedené zákonem č. 403/2020 Sb. a účinné od 1. 1. 2021.

Budete seznámeni se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení. Budou probrány novinky v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.

 

 

28.11.2022
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA v roce 2022 (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)

Správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy. Řádná správa dokumentů je věcí jak jednotlivců, tak i privátních subjektů a v neposlední řadě i veřejné správy. Spisová služba aktuálně čelí novým výzvám  v podobě elektronického dokumentu, elektronického úřadování, podepisování a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. Stále se zrychlující změny právního prostředí, ve kterém spisová služba funguje, kladou zvýšené nároky na odbornost a soustavné sledování nových směrů a informací v oboru. Výzvu představují i evropské předpisy, např. evropské nařízení GDPR, nařízení eIDAS a také nové české právní předpisy o digitalizaci státní správy a novelizace předpisů stávajících, které mají významný vliv na výkon spisové služby zejména v její elektronické podobě.  

Seznamíte se s novinkami, současnou praxí a postihy v archivní a spisové službě. Proberete si, mimo jiné, významná stanoviska a názory na často pokládané dotazy, které vyplynuly z výkonu spisové služby a archivní péče, nebo z poznatků při kontrolní činnosti.

 

 

29.11.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


Úprava úředních písemností dle ČSN 01 6910

On-line školení, živý přenos
Jedním z nezbytných kroků při tvorbě úředních písemností je jejich formální úprava.V kurzu se zaměříme na nejdůležitější zásady úpravy písemností, jako je dopis, formální e‑mail, zpráva, směrnice aj. Probereme pravidla relativně známá i všeobecně spíše neznámá, a to důsledně ve shodě s ČSN 01 6910 – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory (aktualizované v roce 2014).

 

 

30.11.2022
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


STOP MANIPULACI: jak ji rozpoznat a jak se jí bránit

On-line školení, živý přenos
Cílem kurzu je seznámení se specifickým fenoménem mezilidské komunikace - manipulativní komunikací a chováním - a s možnostmi, jak s ním ve svém profesním životě zacházet, abychom omezili jeho destruktivní působení.

Účastníci se naučí rozpoznávat nejčastěji používané manipulativní techniky a ujasní si, proč mohou být účinné a jaké jsou možnosti obrany. U technik kontramanipulace zdůrazníme vždy obě strany - jak dosáhnout správného psychického vyladění pro účinnou sebeobranu i jak účinně reagovat, co říct či jaká opatření udělat.

 

 

30.11.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Věra Máchová


Jak porozumět účetním výkazům

On-line školení, živý přenos
Cílem semináře je seznámit účastníky se strukturou, tvorbou a interpretací finančních výkazů. Vysvětlit přístupy ke kalkulaci vybraných položek výsledovky (rozpracovaná výroba, aktivace, odložená daň). Ilustrovat a vysvětlit vzájemné vazby mezi jednotlivými finančními výkazy. Specifikovat adresáty finančních výkazů a využitelnost finančních výkazů pro finanční řízení firmy.

 

 

1.12.2022
On-line
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Zdenka Šulcová Ph.D.


Český pravopis: jistoty a novinky

On-line školení, živý přenos
Získejte ztracenou jistotu a pište bez pravopisných chyb!
V kurzu se budeme věnovat kritickým jevům českého pravopisu. Zaměříme se na jevy, jejichž kodifikace se v posledních letech změnila, jevy, v nichž se nejčastěji chybuje (někdy i mezi profesionály), a případy, kdy nejsou standardní pravidla dodržována z právních nebo jiných závažných důvodů. Velká pozornost bude věnována okruhům, které jsou všeobecně považovány za nejobtížnější: psaní interpunkčních znamének a velkých písmen. Zazní řada upozornění na méně známé výjimky a některé všeobecně rozšířené omyly. Účastníci kurzu budou samozřejmě seznámeni se spolehlivými zdroji informací o pravopisu (včetně popisu jejich nedostatků).
Během kurzu lze pokládat jakékoliv doplňující dotazy a po jeho skončení je lektor účastníkům k dispozici pro mailové konzultace.

 

 

1.12.2022
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


Emoční inteligence a asertivita v životě manažera

Emoční inteligence se dá dobře rozvíjet. Je vědecky dokázáno, že na rozdíl od IQ, která se po dosažení 19 let už významně nemění, EQ (emoční inteligence) se vyvíjí po celý život. Emoční inteligence je klíč k dosažení úspěchu v práci i životě. Nejde často ani tak o to „co se nám děje“, ale „jak se k tomu postavíme“. Proto je míra Vaší emoční inteligence pro spokojený život nejdůležitější.

Uvědomíte si význam emocí ve vašem profesním i osobním životě. Zlepšíte svoji schopnost zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámíte se s projevy emoční inteligence a naučíte se tyto projevy analyzovat. Zlepšíte schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím.

Součástí semináře je bližší představení asertivních technik, díky nimž je možné některým situacím (pro)aktivně předcházet. 

Seminář nabízí nový úhel pohledu na problematiku práce s emocemi, pomoci lépe porozumět vlastnímu jednání a prožívání a nabídnout alternativní možnosti zvládání obtížných situací, v nichž se v pozici vedoucího pracovníka opakovaně ocitáme.

 

 

2.12.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


SLOVNÍ SEBEOBRANA – praktické vyjednávání

Slovní sebeobrana nabízí techniky, jak vyjít z nepříjemných situací bez újmy. Po těchto technikách můžete kdykoliv sáhnout, když se dostanete do křížku a v obtížích při jednání.

Zjistíte, že být pohotový není zase taková věda, když Vám ukážeme, jak na to. Osvojíte si stěžejní prvky obranné komunikace; poznáte důležitost neverbální komunikace; budete se umět správně vcítit do druhého; dokážete správně s hlasem zacházet, aby krásně a příjemně zněl, rozzlobené osoby uklidnil; pomůžeme vám vyřešit Vaše problémy s nejistotou a trémou.

 

 

6.12.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


KOMUNIKACE S PŘEHLEDEM aneb JAK SE PŘIPRAVIT NA NEPŘEDVÍDATELNÉ?

On-line školení, živý přenos
Komunikace někdy může připomínat Babylonskou věž a rozmotat všechny její nuance nebývá snadné… Úspěšná komunikace, krizová komunikace, vyjednávání, Public Relations, vystupování na veřejnosti a v médiích …to jsou dovednosti, bez kterých se v moderní době neobejdete! Jste tím, jaký obraz o Vás mají druzí!

Mluvit přirozeně a přesvědčivě, reagovat na nepříjemné dotazy, zachovat klid a rozvahu i ve vypjatých situacích. To vše patří k základním komunikačním dovednostem schopného manažera. Naučíme Vás, jak se zbavit trémy a neztratit hlavu nebo hlas, pokud se znenadání ocitnete před kamerou nebo mikrofonem, jak komunikovat s veřejností, obchodními partnery nebo klienty firmy, jak zpracovávat informace nebo psát tiskové zprávy. Rozebereme s Vámi skutečné situace, které se mediálně odehrály. Poukážeme na vystoupení různých osobností v televizním zpravodajství, která společně analyzujeme. Takže se na konkrétních případech učíte vhodně reagovat a nepoškozovat vlastní zájmy, nebo zájmy společnosti, kterou zastupujete. Vyzbrojíme Vás praktickými dovednostmi pro komunikaci na veřejnosti a  pro pohyb v mediální krajině. Zejména Vás naučíme práci s textem, s mikrofonem, vystoupení před publikem, vystupování před kamerou, veřejné diskuse a konfrontace, ovlivňování veřejného mínění, PR propagace. A aby to byla chvílemi i trochu zábava, budeme si občas i interaktivně zahrávat s Vaší představivostí.

 

 

7.12.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Milan Matyáš Deutsch


Jak na problémového zaměstnance

On-line školení,  živý přenos

Na školení probereme  klíčové povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce a tipy do praxe, jak na problémové zaměstnance. Dozvíte se, jak účinně využívat nástroje zákoníku práce, jak v souladu se zákonem zacházet s problémovými zaměstnanci. Prakticky si proberete nejčastější problémy se zaměstnanci a jejich prohřešky, poskytneme Vám návod, jak nalézt účinné a legální řešení problémů se zaměstnanci, a také upozorníme na nejčastější chyby v praxi zaměstnavatelů.

 

 

8.12.2022
On-line
Personalistika
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


Profesionální obchodní (prodejní) dovednosti

On-line školení, živý přenos
Cílem školení je zdokonalit principy profesionálního prodeje, osvojit si zásadní dovednosti vedení prodejních rozhovorů, naučit se dobře zjišťovat potřeby zákazníků, efektivně prezentovat své zboží nebo služby. 
Průzkumy prokázaly, že celá řada začínajících i zkušených obchodníků dosahuje nižších výsledků, než by odpovídalo jejich potenciálu. Jedním z nejčastějších důvodů je nedodržení některých ze základních pravidel úspěšného prodeje. Prostřednictvím praktického nácviku si každý z účastníků uvědomí, které z jeho postupů jsou správné a které mu naopak brání v dosažení potřebných výsledků.

 

 

8.12.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Klára KADÉTOVÁ Ph.D.


TAKTICKÁ RÉTORIKA aneb ÚSPĚCH V JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ

Půjdeme cestou od základů rétoriky, mluveného slova, přes stavbu projevu, manipulativní techniky, základy slovní sebeobrany až po řeč těla a vystoupení před auditoriem. Namícháme Vám ten nejlepší lektvar pro zvýšení Vašeho sebevědomí a pozitivní mediální obraz, jak v krizi, tak v čase poklidu. 

 

 

9.12.2022
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
PhDr. Karel Voříšek


Stylistika současné češtiny

On-line školení, řivý přenos
Čeština není neměnná: co bylo kdysi považováno za neutrální, může být dnes chápáno jako přepjaté, co bylo cizí, mohlo zdomácnět, co bylo okrajové, může být nyní centrální apod. V kurzu probereme několik desítek stylistických jevů z oblasti slovní zásoby a gramatiky současné češtiny, a to s přihlédnutím k praktickým potřebám tvůrců textů různých žánrů (dopis, e-mail, zpráva, odborný text, článek aj.).

Zaměříme se na jevy, jejichž stylistický status se v posledním období změnil a při jejichž užívání ztrácejí mnozí uživatelé češtiny jistotu. Všechny jazykové příklady budou představeny v přirozených kontextech a nezřídka budou vyloženy v širších souvislostech (např. historických). Zazní rovněž mnohá konkrétní doporučení týkající se dobré stylizace textu a účastníci se seznámí s nejnovějšími jazykovými příručkami různých typů.

 

 

12.12.2022
On-line
Měkké a další dovednosti
On-line seminář
Mgr. Jan Táborský


Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření

Každodenně se myjeme, sprchujeme, čistíme si zuby. Tělesnou hygienou začínáme i končíme svůj den. Hygiena je nám vlastní a přirozeně ji dodržujeme. Ale jak je to s hygienou duševní?

Syndrom vyhoření je závažný duševní stav, který se negativně projevuje na našem zdraví, ve vztazích s blízkými i v zaměstnání. Nedejte mu proto šanci zaútočit na vás. Jak lze charakterizovat tento fenomén současné uspěchané doby? Jak ho rozpoznat, jak mu předcházet a nepodlehnout mu?Kdy a jak poznáte, že už jste za hranicí svých možností a poznáte to vůbec? A co s tím posléze dělat? Jak na to Vám poradíme na semináři.

 

 

14.12.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Marie Vinklerová, DiS


TŘI NÁROČNÉ SITUACE V PRAXI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA

On-line školení, živý přenos
Cílem semináře je přiblížit účastníkůmvybrané zásady a techniky moderního managementu a především pak jejich aplikaci při řešení tří náročných situací v praxi vedoucího: 1.) efektivní zadávání a delegování úkolů, 2.) vytýkání nedostatků podřízenému, 3.)  řešení konfliktů mezi podřízenými.

 

 

20.12.2022
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Věra Máchová


SOUBĚH FUNKCÍ ano, či ne (rizika a ohrožení)?

On-line školení, živý přenos
Neznalost zákonných povinností je pro statutáře jako nálož třaskaviny
Jaká je odpovědnost za souběh funkcí statutářů aneb "dvakrát měř a jednou řež"? Co musí vědět statutář, aby mohl v noci v klidu spát? Poznejte temná zákoutí zákonů, která určují pravidla podnikání. Tzv. souběh funkcí je stále aktuálním tématem, kdy v posledních letech přinesla rozhodovací praxe, zejména Ústavní soud a Nejvyšší soud, zajímavá soudní rozhodnutí, která znamenají posun v problematice souběhu funkcí. Dozvíte se klíčová soudní rozhodnutí a zhodnotíme, jaký mají dopad do praxe, a to jak pro obchodní korporace, tak pro členy statutárních orgánů. Dle judikatury a převažujícího názoru odborné veřejnosti je souběh funkcí v řadě případů nelegální a může mít negativní dopad zejména na osoby ve funkci statutárního orgánu. Poradíme, jak mají vypadat smlouvy o výkonu funkce, co je možné v jejich rámci sjednat a co se naopak nedoporučuje. Rádi vám vše zodpovíme.

 

 

21.12.2022
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová