ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

ÚŘEDNÍ A OBCHODNÍ PÍSEMNOSTI (po revizi normy ČSN 01 6910)

Píšete ve své práci dopisy a e-maily? Vytváříte projektové žádosti? Trápíte se někdy se zápisy z různých typů jednání? Připravujete písemné podklady pro různá setkání? Sestavujete oficiální dopisy vedoucích pracovníků? Předkládáte oficiální stanoviska? Záleží Vám na tom, aby písemný dokument, který vytváříte, byl vždy Vaší dobrou vizitkou? Prezentujete sebe sama, firmu či instituci, kterou zastupujete? Všímáte si nedostatků a jiných neobratností v dopisech, e-mailech a ostatních dokumentech?

Pokud jste odpověděli alespoň na jednu otázku ANO, jste na správném místě.

A jako bonus zjistíte, že čeština a doporučení vycházející z normy určitě nejsou nezáživná.

 

 

22.11.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.


DOBRÁ SMLOUVA - NEJNOVĚJŠÍ VÝVOJ SMLUVNÍHO PRÁVA V PRAXI

Naším cílem je účastníky seznámit s posledním vývojem smluvního práva a významnými změnami, které tento vývoj přináší. Účastník semináře po jeho absolvování jednoznačně určí hned při prvním pohledu na smlouvu, zda se jedná o smlouvu staženou z internetu, nebo zda ji tvořil odborník. V první části školení se dozvíte o tom, co podpisu smlouvy předchází a jak se vyvarovat potíží způsobených právním jednáním ústně, konkludentně, e-mailem, telefonem, nebo písemně. Dozvíte se o Vaší odpovědnosti např. při prodeji, nebo slíbeném darování. Projdeme si také různé druhy smluv předcházejících uzavření vlastní smlouvy. V druhé části školení se budeme věnovat samotné tvorbě smlouvy podle nejnovějších poznatků z praxe. Má přednost název smlouvy, nebo to co je v ní ujednáno? Projdeme postup tvoření smlouvy od samotného začátku.

 

 

22.11.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Mgr. Svatopluk Šimek


GDPR - první poznatky z praxe - OCHRANA DAT DLE NAŘÍZENÍ EU 2016/679

DĚSÍ VÁS STÁLE GPDR? VÍTE, JAK PROPLOUVAT GDPR BEZ ÚHONY? Získejte první poznatky z praxe - prakticky a lidsky.

25. května 2018 vstoupilo v účinnost nařízení EU o ochraně osobních údajů, tolikrát diskutované GDPR (General Data Protection Regulation). Představuje v současnosti nejkomplexnější soubor pravidel na ochranu osobních dat na světě. Týká se naprosto každého subjektu, který zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů a dalších osob napříč sektory i obory ve všech zemích EU. 

Navštivte seminář, který Vás na vše, co Vás může v aplikační praxi potkat, dobře připraví a informačně vybaví.  Seminář poskytuje jedinečnou bázi znalostí, potřebných pro plné pochopení nových požadavků pro ochranu dat a pro seznámení se s praktickými přístupy při implementaci GDPR. Seznámíte se s aktuálním výkladem tohoto nařízení, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikační praxi. Získáte názorný návod, jak správně a bez pochybení GPDR implementovat ve vaší organizaci.


 

26.11.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


KONTROLA HOSPODÁŘENÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY

Kurz seznamuje  s platnou právní úpravou a postupem zjišťování, zda jsou finanční a majetkové operace v souladu s právními předpisy. 

Předání praktických zkušeností lektorky z dlouholetého výkonu kontroly. Účastníkům také  poskytne informace o aktuálních změnách v právní úpravě. 

29.11.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


KATASTR NEMOVITOSTÍ v aktuální praxi roku 2018

Katastr nemovitostí a vybrané zápisy do KN v praktických příkladech 2018. Co se chystá?Poznejte současnou praxi na katastru přímo od zdroje! Jaké jsou aktuální změny právních předpisů se vztahem ke katastru nemovitostí, co přináší novelizace stavebního zákona a zákona o základních registrech (zejména RÚIAN) - zejména jak ovlivní zápisy v katastru. Pozornost bude věnována také problematice pozemků, která je předmětem častých dotazů.

4.12.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Ing. Naděžda Vitulová


Praktické rady pro stavebníky – jednání se stavebním úřadem

Absolvováním semináře získáte komplexní přehled dané problematiky, a to od zahájení řízení u stavebního úřadu, přes jeho průběh, až po vydání konečného rozhodnutí včetně možnosti obrany. Jednotlivé pasáže budou vždy názorně demonstrovány i na praktických příkladech tak, aby se stavebníci (či další osoby účastnící se řízení u stavebního řízení) vyznali a co nejvíce pochopili jednotlivá ustanovení stavebního zákona a dalších souvisejících právních předpisů – občanského zákoníku a správního řádu.

 

 

5.12.2018
Brno - školící centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


RYCHLOTRÉNINK PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

Účastníci si osvojí základní znalosti, jak přesvědčivě a profesionálně prezentovat informace a názory druhým lidem. Jak překonávat trému a používat prezentační pomůcky, jak odpovídat na otázky a námitky.

Kurz je zaměřený tréninkově, každý z účastníků si vyzkouší prezentaci v chráněném prostředí výuky a získá prostřednictvím zpětné vazby podněty pro další rozvoj osobních prezentačních dovedností.

Pracovat budeme v malé skupině - maximálně 6 účastníků.


 

5.12.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
Mgr. Věra Máchová


ROZPOČTY OBCÍ PŘEDVÍDATELNÉJŠÍ – PŘIPRAVTE SE VČAS NA ROK 2018

Rozpočet je alfa a omega dobré správy obce a je základním nástrojem při řízení obce. Nastavení vhodné finanční strategie poskytne obci oporu a ochrání ji před ekonomickými problémy. Správný chod obce potřebuje "zdravé" obecní peníze a finanční zdraví zaručí jen a pouze správně nastavený rozpočtový proces. Obce získají praktické návody, jak vhodně nastartovat bezchybný rozpočtový proces a eliminovat rizika, nedopustit se správního deliktu, vysoké pokutě nebo jiným finančním problémům při finanční ztrátě a zadlužení. Zákonem stanovená pravidla jsou v této oblasti striktní a obce určitě uvítají možnost se v nich zorientovat ku prospěchu obce i jejích občanů.

 

6.12.2018
Brno - školící centrum
Veřejná správa
Seminář
Doc. Ing. Petr Tománek, CSc.


YOUTUBE JAKO ESO V MARKETINGU a ÚČINNÝ NÁSTROJ PROPAGACE A PR

Zaměříme se na praktické ukázky založení a správy firemního Youtube kanálu v návaznosti na sociální sítě, webové prostředí, interaktivní práci s diváckou komunitou či cílovou skupinou, možnosti transferu divácké obce, zvyšování návštěvnosti a monetarizace s úspěšnými příklady u nás i ve světě. Poradíme Vám řadu užitečných tipů a zásad, které vám usnadní audiovizuální obsah jednoduše produkovat i správně distribuovat. 

 

 

7.12.2018
Praha - školicí centrum
PR a marketing
Seminář
Mgr. Adam Parma .


Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu

Seminář je zaměřen na prohloubení a aktualizace poznatků nutných pro výkon finanční kontroly nebo interního auditu. Posluchači obdrží na kurzu písemné materiály zpracované lektorkou. Určeno pro pracovníky, kteří provádějí kontrolu nebo interní audit v obcích, krajích, příspěvkových organizacích, státních orgánech, u příjemců veřejné finanční podpory, a také pro vedoucí zaměstnance. Zúčastnit se mohou rovněž členové kontrolních a finančních výborů zastupitelstva.

 

 

11.12.2018
Praha - školicí centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


JAK ZÍSKAT DOTACI - AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ VÝZVY a DOTAČNÍ AUDIT (využití financí z EU fondů a národních zdrojů)

Náš specialista s Vámi prozkoumá aktuální i plánované výzvy na národní i evropské úrovni. Získáte komplexní informace o tom, jaké dotace můžete pro své projektové záměry čerpat, za jakých podmínek a rizik. Na místě posoudíte vhodnosti těchto programů pro Vaše plánované aktivity a výběr té nejvhodnějšího varianty pro Vás.

 

13.12.2018
Praha - školicí centrum
Dotace a projekty
Seminář
Ing. Jiří Ciboch


FACEBOOK pro MARKETÉRY - workshop pro PR a CRM on-line manažery

Jsou sociální média Vašimi vodami? Pak víte, že on-line marketing jde velmi rychle kupředu. To, co platilo minulý měsíc, už dnes nemusí fungovat. Pokud chcete patřit mezi nejlepší, posuneme Vás o velký skok dál. Poznejte nejnovější trendy, ale i ty budoucí, získejte detailní případové studie, rozšiřte své kontakty a nabijte se energií. Právě pro Vás je jako ulitý workshop Facebook, na který se sjedou top markeťáci z celé ČR.

 


 

14.12.2018
Brno - školící centrum
PR a marketing
Seminář
Ing. Jan Škraňka


SPRÁVNÍ PRÁVO A SPRÁVNÍ ŘÁD v aplikační praxi

Seminář bude zaměřen na poskytnutí aktuálních informací, vztahující se k právní úpravě průběhu správního řízení, zejména řízení v prvním stupni, s důrazem na řádný procesní postup, a zákonné a správné rozhodnutí. Seznámíte se s vazbami přezkumných řízení a postupů, včetně soudního přezkumu.

Odnesete si komplexní přehled této problematiky. Bude kladen důraz na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci jednotlivých, výše uvedených oblastí správního řádu.

 

 

14.12.2018
Praha - školicí centrum
Právo
Seminář
JUDr. Eva Kuzmová


JAK NA DOTACE Z ESI FONDŮ (webinář)

Změňte nápad v úspěšný projekt, pomůžeme Vám najít cestu k evropským dotacím. Víte jak získat finance a jak o ně nepřijít? Máme pro Vás srozumitelný a praktický návod jak postupovat při čerpání dotací z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Kdo zaspí, nic nestihne!

Webinář Vám poskytne kompletní a praktické informace, návody a poznatky k podávání žádostí o dotace. Vše na jednom místě. Jená se o akreditovaný on-line videokurz s celoživotním přístupem.

Čeká na vás: 27 výukových lekcí, 6 hodin videí, stovky slidů prezentací (stáhněte si na svůj počítač), diskusní fórum (pro otázky, připomínky), desítky praktických pomůcek a nástrojů (stáhněte si a používejte pro své projekty), mailový newsletter pro účastníky kurzu (pravidelné novinky, avíza výzev, perličky).
 

 

30.12.2018
WEBINÁŘ - možno sledovat kdekoliv a kdykoliv
Dotace a projekty
Webinář
PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.


TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ a KOMUNIKACE s KOMPLIKOVANÝMI OSOBAMI

Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění. (Reinhard K. Sprenger). 

Přicházíte často do styku, jak pracovního, tak obchodního, s různými typy komplikovaných osob a chcete si zdokonalit dovednosti tyto situace řešit konstruktivně a ku prospěchu věci? Přijďte na trénink obtížné komunikace. My Vás naučíme zvládat komunikaci s obtížnými klienty a jednání s komplikovanými osobami. Nacvičíte si obranné taktiky, jak se bránit tlaku a manipulaci při složitých jednáních. Získáte návod,  jak podat negativní zpětnou vazbu obtížnému klientovi a naučíme Vás,  jak se prosadit i přes složitost situace.

 

10.1.2019
Brno - školící centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Mgr. Věra Máchová


Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti

Prakticky zaměřený seminář, předání zkušeností lektorky z kontrol  efektivnosti a hospodárnosti. Posluchači obdrží na kurzu písemné materiály zpracované lektorkou.

 

5.2.2019
Praha - školicí centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


Předpisy a doklady k finanční kontrole a internímu auditu v roce 2019

Obsah semináře: Právní předpisy o finančním hospodaření a nakládání s majetkem státních orgánů, územních samosprávných celků a dalších subjektů. Aktuální informace o nových a novelizovaných právních předpisech využitelných při kontrole hospodaření a interním auditu, zdůrazněny poslední změny. Ustanovení občanského zákoníku související s finanční kontrolou. Stanoviska a pokyny ústředních orgánů k finančnímu hospodaření. Účetní a operativní evidence majetku, evidence stanovená zvláštními právními předpisy. Doklady, výkazy a další dokumenty ke kontrole nebo internímu auditu. Jak využít zákon o účetnictví, účtovou osnovu a rozpočtovou skladbu při kontrole.

 

 

14.2.2019
Brno - školící centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


SYSTÉM KONTROLY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, po 19 novelách)

Kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady pro tvorbu pravidel a vnitřních předpisů o kontrole. Připomeneme si povinnosti, které stanoví obcím, krajům, organizačním složkám státu, příspěvkovým organizacím, veřejným VŠ, zdravotním pojišťovnám a v.v.i. zákon o finanční kontrole.

 

 

19.3.2019
Praha - školicí centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU

Seminář poskytne účastníkům praktický návod, jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři.

 

28.3.2019
Brno - školící centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


KONTROLA A AUDIT VÝDAJŮ

Kurz seznamuje s platnou právní úpravou a postupem zjišťování, zda jsou finanční operace v souladu s právními předpisy.   Lektorka na školení také předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly a informace o aktuálních změnách v právní úpravě.

 

 

30.5.2019
Brno - školící centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová