ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI V ROCE 2021 V NÁVAZNOSTI NA „NOVELU STAVEBNÍHO ZÁKONA“

On-line školení, živý přenos

Umět pouze řemeslo pro úspěch nestačí! Praktický 1 denní kurz zaměřený na vše, co na stavbě potřebujete, nejen o projektové dokumentaci a stavebních dokumentech. Žádaná a „ostrá“ témata jako je výkresová a stavební dokumentace, stavební deník, normy, bezpečnost práce a povinná školení. Každý účastník obdrží studijní  materiál zpracovaný lektorem - sborník 50 stran. Lektor se zaměřuje na jednotlivé druhy dokumentace pro umísťování staveb, dokumentace pro povolování staveb a dokumentace pro odstraňování staveb. Zabrousí i do ekonomické části dokumentace (smluvním ujednáním, souhrnnému rozpočtu, správnému rozdělení výkazu výměr) a normovým hodnotám.  Lektor projde také činnosti spojené s výstavbou, jako je autorský dozor, technický dozor či koordinátor BOZP.


 

14.6.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Jiří Blažek


Sebepoznání a seberozvoj jako klíč k pochopení sebe sama

On-line školení, živý přenos

Máte chuť dovědět se něco o sobě a svém okolí? Cítíte potřebu změny a nevíte jak vykročit dále? Chcete být spokojení ve svém životě? Hledáte východisko ze své současné situace?

Každý z nás se snaží o to nejlepší, čeho je v daném okamžiku schopen. Kdybychom to uměli lépe a měli více zkušeností, jistě bychom některé situace zvládli lépe. 

Během tohoto semináře se budete nenásilně účastnit různých cvičení a dialogů, které jsou založeny a využívání osvědčených technik. Budete mít možnost uvědomit si a pochopit sílu svých myšlenek a sebe sama. Nahlédnete sami na sebe a na svoje myšlenky a životní postoje. 

Určeno pro všechny, kteří chtějí více porozumět sami sobě, využít více ze svého potenciálu k hlubšímu seberozvoji a dokázat více díky možnostem, které v sobě všichni skrýváme.

 

 

15.6.2021
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Irena Dušková


Katastr nemovitostí po novele - aktuálně a v praxi roku 2021

On-line seminář, živý přenos

Seznámíte se detailně s právními předpisy upravujícími problematiku katastru nemovitostí, s aktuálními informacemi v oblasti správy katastru nemovitostí, a se změnami v postupech katastrálních úřadů při správě katastru nemovitostí, které vyvolala např. novela zákona o Státním pozemkovém úřadu s účinností od 1.11.2019 nebo novela zákona o pozemkových úpravách a jeho doprovodná novela katastrálního zákona, která provádí úpravy reagující na novelu zákona o pozemkových úpravách, především v oblasti nakládání s historickými věcnými břemeny a zástavními právy převzatými z veřejných knih, s účinností od 1.1.2021.

 

 

 

15.6.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Naděžda Vitulová


DOKONALÁ SUPERASISTENTKA JAKO ŘEDITELKA KANCELÁŘE, DIPLOMATKA, PERSONALISTKA A NĚKDY PSYCHOLOŽKA

Prezenční školení v Praze 

Dokonalá asistentka je zlaté rouno každé společnosti! 
Tři "nej" zásady superasistentky jsou: profesionalita, spolehlivost a zodpovědnost. Jak toho dosáhnout? Superasistentka je pravou rukou svého šéfa a jejím pravým pomocníkem je akreditovaný kurz. Asistentka se naučí řídit provoz pracoviště, chránit soukromí vedení, zbytečně nerušit, pracovat samostatně… A vedení bude mít čas na své priority.

 

 

16.6.2021 - 17.6.2021
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Více lektorů


Archivní a spisová služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců – aktuálně

On-line školení, živý přenos

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novel toho předpisu na původce dokumentů. 

Další probíranou problematikou je nařízení GDPR, předpis EU e-IDAS a jejich dopady na spisové služby veřejnoprávních původců.

 

17.6.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


TIME MANAGEMENT aneb Jak zvládat více za méně času

Prezenční školení

  • Bojujete s časem?
  • Máte rozděláno mnoho úkolů a nestíháte termíny?
  • Měli byste rádi více volného času, nebo vám nezbývá čas na koníčky?

Naučte se efektivně řídit svůj čas a svoje úkoly. Zjistěte jak správně dělit svůj čas mezi pracovní a soukromé aktivity. Na tomto kurzu vás naučíme zvládat váš harmonogram. Ukážeme si největší chyby, které lidé dělají při stanovování priorit a jak tyto chyby rychle odstranit. 

 

 

18.6.2021
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Jaroslav Bouzek


NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., účinná od 1.1.2021

On-line seminář, živý přenos

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se stavebním zákonem s důrazem na jeho aktuální právní úpravu k 1.1.2021, zejména novely stavebního zákona provedené zákony č. 225/2017 Sb. a č. 403/2020 Sb.

V průběhu semináře se seznámíte se změnami, jež se týkají vymezení nových pojmů, příslušnosti obecných a speciálních stavebních úřadů, vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení, novinek v rámci rozhodování o umístění a povolení stavebních záměrů, včetně nové koncepce kolaudace staveb.

Absolvováním semináře získáte komplexní přehled dané problematiky, která bude také názorně demonstrována na praktických příkladech.

 

 

21.6.2021
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


TAKTICKÁ RÉTORIKA aneb ÚSPĚCH V JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ

Půjdeme cestou od základů rétoriky, mluveného slova, přes stavbu projevu, manipulativní techniky, základy slovní sebeobrany až po řeč těla a vystoupení před auditoriem. Namícháme Vám ten nejlepší lektvar pro zvýšení Vašeho sebevědomí a pozitivní mediální obraz, jak v krizi, tak v čase poklidu. 

 

 

22.6.2021
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
PhDr. Karel Voříšek


BEZPEČNÁ SMLOUVA aneb jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti

On-line školení,  živý přenos

Jak sestavit, nebo odsouhlasit opravdu „bezpečnou smlouvu“, to je otázka, které se věnuje náš seminář. Počínaje 1.1.2014 vstoupil v účinnost velmi diskutovaný zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“). Co se od té doby změnilo a jak funguje smluvní právo podle něho v praxi?  O ustálené judikatuře zatím nelze ještě stále hovořit, dokonce není výjimkou, že na obdobnou problematiku smlouvy reagoval např. Nejvyšší soud dvakrát kladně a dvakrát záporně.  Nicméně se nám poměrně jasně začíná projevovat ustálená kontraktační praxe, která dává vědět, jak tvořit smlouvy a na co si v nich dát pozor. Co je již dnes zbytečné a co naopak nutné. Ještě před vznikem samotné smlouvy je třeba dodržet celou řadu povinností. Někdy si nelze všechno jen tak rozmyslet. Tedy ne bez právních následků.

 

 

24.6.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Veronika Odrobinová


XX. FÓRUM TAJEMNÍKŮ

20. ročník Fóra tajemníků, které letos poprvé zahajujeme online 24. června 2021. Jeho pokračování v prezenční formě budeme realizovat 30. září 2021 na Brněnské přehradě v Hotelu Rakovec http://www.hotelrakovec.cz/.

Tradice prověřená dobrou praxí. Posláním Fóra tajemníků je napomáhat posilování institucionální kapacity ve veřejné správě, podporovat zavádění principů dobré správy v úřadech měst, obcí a krajů ČR a přispívat k jejich profesionalizaci a k výkonu dobré správy.

Chvíli jsme váhali, jak letošní ročník pojmout, vzhledem k opatřením v souvislosti s COVID-19, ale velmi vstřícná podpora a zájem našich příznivců z řad tajemníků, tajemnic, přednášejících a dalších aktérů, nás ujistil, že fórum uskutečníme a zahájíme online úvodním seminářem v původním červnovém terminu (24. června). Na tento online seminář dále navážeme prezenčním setkáním tajemníků na brněnské přehradě 30. září 2021 v Hotelu Rakovec. Součástí setkání v září pak bude také oblíbený společenský večer. Kontaktují nás další a další účastníci těchto "fór" a těší se na tuto akci a budeme rádi, když se přidáte také.

24.6.2021
On-line
Veřejná správa
On-line seminář
Kombinace několika přednášejících