ERC je moderní vzdělávací instituce s aktivním přístupem k celoživotnímu vzdělávání, včetně nových a netradičních metod. Jsme vyhledávaným poradcem a spolehlivým dodavatelem kvalitních informačních, poradenských a vzdělávacích služeb. Máme vlastní know-how v oblasti rozvoje a modernizace vzdělávacího procesu. Základem naší nabídky je efektivita, kvalita a využitelnost  vzdělávacích programů a většina z nich je akreditovaná u MV ČR, MŠMT ČR a MPSV ČR.

Vyberte si z následujíciho kalendáře otevřených kurzů.

Pro snadnější vyhledání využijte filtraci podle data, místa, oboru, lektora, akreditace.

Zasílání nabídek: napište nám na vzdelavani@i-erc.czBudeme Vás pravidelně informovat!

Přehled akreditovaných kurzů naleznete ZDE

Vzdělávání na míru a katalog kurzů ZDE

Od:
Do:
Druh:
Místo:
Obor:
Lektor:

TŘI NÁROČNÉ SITUACE V PRAXI VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA

On-line školení,  živý přenos

Cílem semináře je přiblížit účastníkůmvybrané zásady a techniky moderního managementu a především pak jejich aplikaci při řešení tří náročných situací v praxi vedoucího: 1.) efektivní zadávání a delegování úkolů, 2.) vytýkání nedostatků podřízenému, 3.)  řešení konfliktů mezi podřízenými.

 

 

3.3.2021
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Mgr. Věra Máchová


PUBLIC RELATIONS S PŘEHLEDEM aneb kreativní komunikace a účinné PR

On-line seminář,  živý přenos

Komunikace někdy může připomínat Babylonskou věž a rozmotat všechny její nuance nebývá snadné… Fascinuje Vás otázka “jak být více vidět”? Přijďte na kreativní trénink k problematice PR a účinné komunikace. Pohybujeme se na pomezí oborů s mnoha tajuplnými názvy: Public relations, komunikace, kreativní psaní, content marketing, SEO. Cíl je však stále stejný: zodpovědět onu klíčovou otázku: “Co mám dělat, aby se o mé činnosti/produktu dozvěděli ti praví lidé?”

 

 

 

4.3.2021
On-line
PR a marketing
On-line seminář
Milan Matyáš Deutsch


JAK POPSAT VÝSLEDKY KONTROLY NEBO AUDITU

On-line seminář, živý přenos

Seminář poskytne účastníkům praktický návod, jak dosáhnout přesnosti, stručnosti a srozumitelnosti protokolů o kontrole, zpráv a dalších písemností, které sestavují kontrolní pracovníci nebo interní auditoři.

Proč je dobré se zúčastnit: Zefektivnění kontroly a interního auditu při zhotovování písemných dokumentů kontroly nebo auditu. Srozumitelným a stručným popisem zjištění přispět k vyšší účinnosti kontrol nebo auditů.

 

 

4.3.2021
On-line
Ekonomika a finance
On-line seminář
Ing. Miroslava Pýchová


OBČANSKÝ ZÁKONÍK s vazbou na výstavbu a novelu STAVEBNÍHO ZÁKONA

On-line seminář,  živý přenos
(náhrada za přesunutý termín 1.3.2021)

Velký on-line seminář o všech novinkách týkajících se stavební činnosti ve vztahu k návazné legislativě. Zaměříme se na novelu stavebního zákona s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku. Nabízíme pohled na problematiku Občanského zákoníku a jeho vazby na výstavbu. 

 

 

 

8.3.2021
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


Jak na problémového zaměstnance

On-line školení,  živý přenos

Na školení probereme  klíčové povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce a tipy do praxe, jak na problémové zaměstnance. Dozvíte se, jak účinně využívat nástroje zákoníku práce, jak v souladu se zákonem zacházet s problémovými zaměstnanci. Prakticky si proberete nejčastější problémy se zaměstnanci a jejich prohřešky, poskytneme Vám návod, jak nalézt účinné a legální řešení problémů se zaměstnanci, a také upozorníme na nejčastější chyby v praxi zaměstnavatelů.

 

 

 

8.3.2021
On-line
Personalistika
On-line seminář
Mgr. Klára Valentová


FACEBOOK pro MARKETÉRY - workshop pro PR a CRM on-line manažery

On-line seminář,  živý přenos

Jsou sociální média Vašimi vodami? Pak víte, že on-line marketing jde velmi rychle kupředu. To, co platilo minulý měsíc, už dnes nemusí fungovat. Pokud chcete patřit mezi nejlepší, posuneme Vás o velký skok dál. Poznejte nejnovější trendy, ale i ty budoucí, získejte detailní případové studie, rozšiřte své kontakty a nabijte se energií. Právě pro Vás je jako ulitý workshop Facebook, na který se sjedou top markeťáci z celé ČR.

 


 

9.3.2021
On-line
PR a marketing
On-line seminář
Ing. Jan Škraňka


Novela k zákonu o zadávání veřejných zakázek

On-line seminář, živý přenos

NOVINKA: Zaostřeno na vše nové, co přinese novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Seminář vede vyhledávaný odborník v oblasti veřejných zakázek a spolutvůrce novely Mgr. Pavel Herman MMR). Pro zkušené zadavatele je to ideální doplnění nových informací, pro začátečníky minimum z oblasti zadávání veřejných zakázek, na kterém mohou stavět své další vzdělávání v této oblasti.

 

 

10.3.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Pavel Herman


ŠTĚSTÍ SE DÁ NAUČIT aneb Změň svoje myšlenky a změníš svůj svět

On-line seminář,  živý přenos

,,Štěstí se dá naučit."
                
Motto Karla Voříška

  • Chcete změnit svůj život k lepšímu, nehledě na vnější podmínky?
  • Chcete se každý den probouzet s pocitem, že váš život má smyl a máte ho pevně ve svých rukách?
  • Chcete udělat změnu, ale chybí vám odvaha a vytrvalost?
  • Chcete se zbavit katastrofických myšlenek a obav z nejistoty, co by se mohlo stát?
  • Chcete ve svém životě posunout limity možného?
  • Chcete si zvýšit sebevědomí a umět korigovat svého vnitřního kritika?
  • Chcete lépe vycházet s lidmi a mít lepší vztahy?
  • Chcete vidět svět v lepším světle a mít více optimismu a energie?
  • Chcete cítit, jaké to je si plnit své sny a plány?
  • Chcete zažívat něco výjimečného?

Pak přijďte na náš sebepoznávací kurz, kde se naučíte kreativní techniky podporující osobní proměnu a nejnovější poznatky z biohackingu. Jakmile pochopíte, že jste to zrovna Vy, kdo má plnou moc nad svým životem a jste jediným řešením, které ovlivňuje, jestli děláte práci svých snů, žijete v bohatství i zdraví a máte harmonické vztahy, můžete si pogratulovat. Vstoupili jste do života neomezených možností.

 

 

 

11.3.2021
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Více lektorů


Smluvní vztahy ve výstavbě

On-line školení,  živý přenos

Co nezapomenout při přípravě a realizaci stavby z pohledu smluvních vztahů, zejména ve vazbě na nové stavební právo. Znalost smluvních vztahů ve výstavbě je důležitá pro správnou aplikaci nejen v činnosti stavebních úřadů, ale také v investiční, projektové a realizační stavební činnosti. Získáte komplexní přehled uvedené problematiky s důrazem na praktické poznatky využitelné pro Vaši praxi.

 

 

15.3.2021
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová


Archivní a spisová služba - uchovávání a vyřazování dokumentů v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců – aktuálně

On-line školení, živý přenos

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novel toho předpisu na původce dokumentů. 

Další probíranou problematikou je nařízení GDPR, předpis EU e-IDAS a jejich dopady na spisové služby veřejnoprávních původců.

 

 

16.3.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


ÚLOHA STATUTÁRNÍCH ORGÁN Ů a jejich klíčové povinnosti

On-line školení,  živý přenos
(náhradní termín za přesunuté školení ze dne 25.2.2021 z důvodu nemoci lektorky)
 na tento nový termín pořád přijímíme další přihlášky

Vyhýbání se zákonným povinnostem je pro statutáře jako nálož třaskavinyJaká je odpovědnost statutárních orgánů aneb "dvakrát měř a jednou řež"? Co musí vědět statutář, aby mohl v noci v klidu spát? Poznejte temná zákoutí zákonů, která určují pravidla podnikání. Velkému množství povinností statutářů odpovídá rovněž velká míra odpovědnosti, kterou za své (pře)činy nese. Pozor na zlehčovací myšlenku „dělají to tak všichni“, protože když vyvstanou skutečné problémy a spory znamenají pak vážné ohrožení pro celou společnost, kde působíte. Vedení společnosti sebou přináší mnoho povinností a s tím související i odpovědnost vůči jejím členům. V zásadě všechny tyto povinnosti s sebou přináší riziko nezanedbatelné sankce v případě jejich nesplnění a všechny se dotýkají téměř každého českého podnikatele nebo i cizinců podnikajících v Česku. Je tak základní povinností každého manažera, ať již zaměstnance, nebo člena statutárního orgánu, aby se s těmito povinnostmi seznámil a neohrozil tak svou společnost jejich opomenutím či nedostatečným splněním. Na praktických příkladech Vám ukážeme, do jakých situací se můžete ve vedení společnosti dostat a jakým způsobem je máte správně řešit.

 

 

16.3.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Veronika Odrobinová


Autorské právo v reklamě a reklamní tvorbě

On-line školení, živý přenos

Seminář vás seznámí se základními principy a pojmy autorského práva a jejich dodržování. Zvláštní část semináře je věnována přímo problematice autorských práv v reklamní oblasti, možnostem vypořádání autorských práv a rizikům při jejich porušení.

 

 

17.3.2021
On-line
Právo
On-line seminář
JUDr. Aleš Kout


Projektová dokumentace a související činnosti 2021

On-line školení, živý přenos

Na tomto školení se podrobněji seznámíte s problematikou projektové dokumentace. která je nutná pro správné stanovení cen a hodnot u smluv, veřejných zakázek a ohodnocení majetku. Budou zde   probrány  jednotlivé druhy dokumentace pro umísťování staveb, dokumentace pro povolování staveb a dokumentace pro odstraňování staveb.  Obsah je zaměřen na provedení výkladu soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) z  hlediska možností změn zadání a realizace ve veřejných zakázkách.  Seminář se věnuje i ekonomické části dokumentace (smluvním ujednáním, souhrnnému rozpočtu, správnému rozdělení výkazu výměr) a normovým hodnotám. Budou také probrány  i činnosti spojené s výstavbou, jako je autorský dozor, technický dozor či koordinátor BOZP.

 

 

19.3.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Jiří Blažek


Datové schránky ve spisové službě

On-line školení, živý přenos

Informační systém datových schránek (ISDS) v kontextu správy dokumentů zejména pak v souvislosti s jejich správným příjmem, oběhem, podepisováním a ukládáním. Vše v kontextu zákona č. 300 - 2008 Sb. (Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) a také s kroky, které musí organizace plnit při náležité implementaci nařízení eIDAS v kontextu zákonů č. 297 - 2016 Sb. (Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) a souvisejících.

Dozvíte se aktuální informace vyplývající z novel této legislativy. Dozví se, kdo a kdy musí datovou schránku používat, jak s datovou schránkou pracovat, jak nakládat s dokumenty doručovanými do DS. 

Pozornost bude věnována i problematice elektronického podpisu, souvislostem se spisovou službou a převádění dokumentů metodou autorizované konverze. 

 

 

 

23.3.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller


Velká novela zákona o obchodních korporacích účinná od 1. 1. 2021 a povinnosti s tím spjaté

On-line školení, živý přenos

Nezaskočí vás novela zákona o korporacích?
 Od 1. ledna 2021 nabyla účinnosti velká novela zákona o korporacích, která se dotkla takřka všech institutů tímto právním předpisem upravených. Dotýká se všech typů korporací; my se však zaměříme na nejčastější společnost s ručením omezeným a akciovou společnost; postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů, prokuristů, mění pravidla fungování skupin společností. Došlo k radikální změně v akciových společnostech s monistickou strukturou, změn dozná i úprava členů dozorčí rady volených zaměstnanci. Víte, co musíte ve vaší korporaci změnit a do kdy? A víte, co se stane, pokud tuto povinnost porušíte? 

 

 

25.3.2021 - 26.3.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Mgr. Veronika Odrobinová


Barevná typologie

Na našem kurzu se dozvíte, jak se skvěle oblékat a k tomu využívat barvy oblečení, vstoupíte do tajemného světa symboliky barev - to Vám umožní porozumět jejich rolím i v běžném životě. Přesvědčíte se, že barevná typologie není tajemství jen vybraných lidí, ale její znalost je užitečná pro všechny a uvědomíte si svůj základní barevný typ.

 

 

26.3.2021
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Natalia Macias


OBECNÍ ZPRAVODAJ a RADNIČNÍ PERIODIKA - Základní principy při tvorbě a rozvíjení kvalitních obecních zpravodajů

On-line školení - živý přenos

Obecní zpravodaj je hlásná trouba radnice. Osvojte si hlavní pravidla a principy pro vydávání dobrého radničního periodika. Za jedno dopoledne Vás seznámíme s doporučeným obsahem, strukturou, vhodnou grafickou a komunikační podobou a zákonnými limity při vydávání radničních nebo regionálních zpravodajů. Objektivita a vyváženost obsahu radničních periodik je základem komunikační strategie radnice a na semináři získáte praktické příklady dobré a špatné praxe.

 

 

 

30.3.2021
On-line
Právo
On-line seminář
Ing. Jan Škraňka


SLOVNÍ SEBEOBRANA – praktické vyjednávání

On-line školení, živý přenos

Čeká Vás seznámení se základními prvky pozitivní komunikace s přihlédnutím ke specifikům obtížné komunikace, jako je např. rozhovor s problémovými či obtížně se vyjadřujícími klienty, vyloženými provokatéry, apod. Jak si udržet vážnost bez sklouznutí do afektu a zachovat si důstojnost. Jak si vytvořit odstup a současně projevit vstřícnost a umět naslouchat.  

30.3.2021
On-line
Osobnostní rozvoj
On-line seminář
Ing. Mgr. Jiří Svoboda


Poskytování dotací (Co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce)

Seminář je určen pro kontrolory, interní auditory, pracovníky finančních a dalších útvarů v orgánech veřejné správy a pro příjemce dotací z veřejných rozpočtů. Seznámení s právní úpravou a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole, informace o aktuálních změnách v zákonech.

V případě prodloužení krizových vládních opatření zakazujících prezenční vzdělávací akce, bude kurz realizován jako  on-line živé vysílání.

 

 

8.4.2021
Brno - školící centrum
Ekonomika a finance
Seminář
Ing. Miroslava Pýchová


DOKONALÁ SUPERASISTENTKA JAKO ŘEDITELKA KANCELÁŘE, DIPLOMATKA, PERSONALISTKA A NĚKDY PSYCHOLOŽKA

Dokonalá asistentka je zlaté rouno každé společnosti! Tři "nej" zásady superasistentky jsou: profesionalita, spolehlivost a zodpovědnost. Jak toho dosáhnout? Superasistentka je pravou rukou svého šéfa a jejím pravým pomocníkem je akreditovaný kurz. Asistentka se naučí řídit provoz pracoviště, chránit soukromí vedení, zbytečně nerušit, pracovat samostatně… A vedení bude mít čas na své priority.

 

 

14.4.2021 - 15.4.2021
Praha - školicí centrum
Osobnostní rozvoj
Seminář
Více lektorů