SPISOVÁ A ARCHIVNÍ SLUŽBA v roce 2022 (včetně aktuálního stavu úpravy eSSI a novelizace právních předpisů spisové služby)

event_img
Začátek:29.11.2022
Stav:Přihlašování zastaveno
Variabilní symbol:2211205
Místo konání:On-line
Lektor:Mgr. Jan Schwaller
Cena:2400 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:2400 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději odpoledne do večera) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději odpoledne do večera) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

KONTAKT:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz.
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace.

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253

 

 

O lektorovi

Mgr. Jan Schwaller - vedoucí oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob, Archiv hlavního města Prahy. Je uznávaným odborníkem na problematiku archivace. Má bohatou publikační činnost a je zkušeným lektorem. Prošel řadou metodických jednání s původci, kde se řešila problematika uchovávání digitálních dokumentů i z důvodu datových schránek.

Správně, efektivně a v intencích nejnovější legislativy.

Řádná správa dokumentů je věcí jak jednotlivců, tak i privátních subjektů a v neposlední řadě i veřejné správy. 

 • Jak archivovat účetní doklady?
 • Jak dlouho je musím skladovat?  
 • Kdy mohu stohy papírů skartovat?
 • Můžu být stíhaný, když dokumenty nearchivuji?

Všechny tyto otázky a ještě další Vám zodpoví akreditovaný seminář.

 

 

Co se naučíte

Seznamíte se s novinkami, současnou praxí a postihy v archivní a spisové službě. Proberete si, mimo jiné, významná stanoviska a názory na často pokládané dotazy, které vyplynuly z výkonu spisové služby a archivní péče, nebo z poznatků při kontrolní činnosti. 

 • Poslední probíraná novela archivního zákona vešla v platnost dne 24.4.2019 v souvislosti s  přijetím zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
   
 • Vyhláška č. 85/2019 Sb. – platná od 1.7.2019 – technická novela vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby - novinky.
   
 • Další probíranou problematikou je nařízení GDPR, předpis EU e-IDAS a jejich dopady na spisové služby veřejnoprávních původců.
 • Seznámíte se aktuálním stavem úpravy atestací eSSl a novelizací právních předpisů spisové služby, základními principy a praktickými návody.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Spisová služba aktuálně čelí novým výzvám v podobě elektronického dokumentu, elektronického úřadování, podepisování a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů. Stále se zrychlující změny právního prostředí, ve kterém spisová služba funguje, kladou zvýšené nároky na odbornost a soustavné sledování nových směrů a informací v oboru. Výzvu představují i evropské předpisy, např. evropské nařízení GDPR, nařízení eIDAS a také nové české právní předpisy o digitalizaci státní správy a novelizace předpisů stávajících, které mají významný vliv na výkon spisové služby zejména v její elektronické podobě.

 

 

Časový harmonogram

On-line školení, živý přenos.

08.45-09.00 Připojení účastníků. 
09.30-13.30 Odborný program.

 

 

Osnova

Seminář je dělen do pěti bloků:

1- Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu a kontrol.

2.Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů -  spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz vyhláška č. 283/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

 • Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek.
 • Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby.
 • GDPR, ochrana osobních údajů, elektr. podání a elektr. faktury.

3. Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů.

 • Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.

4. Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.

5. Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce, povinnosti pro komerční spisovny.

6. Dotazy, diskuse.

V průběhu všech bloků jsou posluchači upozorňováni na změny v dané oblasti v souvislosti s přijetím předpisů EU e-IDAS a GDPR (např. e-faktury, úplné el. podání) a navazující české legislativy a novel zákona o archivnictví a spisové služby.

 

 

Pro koho je kurz vhodný

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další.

 

 

 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


  Fakturační údaje

  Organizace:

  Ulice:

  Město:

  PSČ:

  IČO:

  DIČ:

  Číslo účtu:

  Veřejná správa/NGO:
  Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

  Kontaktní osoba

  Jméno:

  Příjmení:

  Telefon:

  E-mail:

  Slevový kód:

  Způsob platby:
  PřevodemHotově

  Poznámka:

  Smluvní podmínky:
  Souhlasím se smluvními podmínkami

  Seznam účastníků

  TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

  Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: