Jak porozumět účetním výkazům

event_img
Začátek:1.12.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2212204
Místo konání:On-line
Lektor:Ing. Zdenka Šulcová Ph.D.
Cena:1800 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1800 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději  do večera) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději do večera) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

 

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon 736 251 253

 

 

 

O lektorovi

Ing. Zdenka Šulcová Ph.D. - lektorka a konzultantka, působí jako vysokoškolský pedagog v Praze a v Brně. Pro udržení kontaktu s praxí se věnuje i poradenské činnosti pro podnikatelské subjekty. Semináře se vždy snaží doplňovat o poznatky a o znalosti a zkušenosti, které v rámci poskytování poradenských služeb nabyla. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2010, ať už v rámci otevřených seminářů pro veřejnost či v rámci zakázkových seminářů vytvořených zákazníkům přímo na míru.e členkou několika národních i mezinárodních organizací zaměřených na problematiku účetnictví, daní, controllingu pojetí a na segment SME (např. Komora certifikovaných účetních, Český institut interních auditorů, Fraud Forum – PwC ČR – zaměření na podvody v účetnictví, Česká asociace treasury, Klub finančních ředitelů, Association of Certified Fraud Examiners a daší). Členka externího lektorského týmu 1. VOX a.s.

 

 

 

Co se naučíte

Cílem semináře je seznámit účastníky se strukturou, tvorbou a interpretací finančních výkazů. 

 • Vysvětlit přístupy ke kalkulaci vybraných položek výsledovky (rozpracovaná výroba, aktivace, odložená daň).
 • Ilustrovat a vysvětlit vzájemné vazby mezi jednotlivými finančními výkazy.
 • Specifikovat adresáty finančních výkazů a využitelnost finančních výkazů pro finanční řízení firmy.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Analýza je první krok k moudrému rozhodování.

 • Umíte se orientovat v účetních výkazech a využít je pro finanční řízení?
 • Připadá vám vedení účetních záznamů příliš složité?
 • Ptáte se, k čemu slouží účetní závěrka?
 • A proč se nespokojit s vedením jednoduchých záznamů o penězích nebo majetku?
   
 • Víte, že účetní rozvaze není vykázána skutečná hodnota majetku ani závazků?
 • Víte, že je možné nadhodnotit vykázaný účetní zisk zvolenými účetními metodami?

Podkladem pro řadu rozhodnutí statutárů a manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Proto se i od neekonomicky orientovaných manažerů očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah, i jejich vypovídací schopnost o stavu společnosti (zejména o finanční pozici a finanční výkonnosti) a hospodářských operacích. Pro správné řízení a finanční rozhodování je třeba nejprve získat a především zhodnotit relevantní data a skutečnosti, kdy účetní výkazy představují základní datovou bázi. Vždy je však třeba zvážit jejich vypovídací schopnost a provést případnou reklasifikaci. 

Přínos:
Praktické zaměření semináře, jeho srozumitelnost, individuální přístup, okamžitá reakce na dotazy a praktické procvičení probírané látky na výkazech konkrétních firem.

Získáte odpovědi na Vaše otázky. Seznámíte se s ukazateli finanční analýzy, jejichž cílem je prověřit ekonomické zdraví společnosti. K tomu Vám osvětlíme několik tajemství, která jsou zpravidla vyhrazena pouze účetním.

 

 

 

Časový harmonogram

On-line školení, živý přenos

08.45-09.00    Připojení účastníků
09.00-13.30    Odborný program

 

 

 

Osnova

Vysvětlení vazeb mezi jednotlivými typy finančních výkazů. Výkaz zisku a ztráty: 

 • Členění výkazu a podrobná charakteristika jednotlivých složek (výkony, výkonová spotřeba, přidaná hodnota, provozní hospodářský výsledek, finanční hospodářský výsledek, mimořádný hospodářský výsledek, daň splatná a odložená).
 • Interpretace výkazu zisku a ztráty, využití jednotlivých výstupů pro finanční řízení. 

Rozvaha: 

 • Aktiva a jejich členění (fixní a oběžná aktiva, přechodné účty aktiv).
 • Pasiva a jejich členění (základní a vlastní kapitál, rezervy, dlouhodobé a krátkodobé cizí zdroje, přechodné účty pasiv). 

Výkaz cash flow: 

 • Výkaz cash flow přímou a nepřímou metodou, rozdíly v metodice tvorby, rozsah a omezení využitelnosti jednotlivých typů výkazů.
 • Cash flow z provozní činnosti.
 • Cash flow z finanční činnosti.
 • Cash flow z investiční činnosti. Interpretace a využití výstupů pro finanční řízení podniku. 

Finanční plánování a jeho význam pro finanční řízení podniku: 

 • Členění finančních plánů dle časového horizontu.
 • Členění finančních plánů dle účelu. 

Strategické finanční plánování: Plán výnosů a nákladů. 

 • Investiční plán.
 • Taktické finanční plánování.
 • Plán výnosů a nákladů.
 • Investiční plán.

Diskuse, dotazy.

 

 


 

Pro koho je kurz vhodný

Určeno:
pro podnikatelské subjekty, vedoucím pracovníkům, nebo specialistům nefinančních útvarů, manažerům firemních týmů a pracovních skupin, ale také finančním analytikům a dalším pracovníkům, kteří chtějí porozumět účetním výkazům, přestože nejsou účetní ani účetní výkazy nesestavují. Vhodné rovněž pro další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení, a také pro majitele, jednatele nebo členy orgánů společností.

 

 

 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: