Český pravopis: jistoty a novinky

event_img
Začátek:1.12.2022
Stav:Lze se přihlásit
Variabilní symbol:2212203
Místo konání:On-line
Lektor:Mgr. Jan Táborský
Cena:1700 Kč
Dotovaná cena pro veřejnou správu a neziskové organizace:1700 Kč

Místo konání

On-line školení,  živý přenos
účastníci den před seminářem (nejpozději odpoledne do večera) obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

JAK BUDE ŠKOLENÍ PROBÍHAT:
- On-line školení proběhne přes aplikaci ZOOM.
- Připojení je velmi jednoduché, den před školením (nejpozději odpoledne do 14:00 hod) vám zašleme návod na připojení a přístupové údaje.

______________________________________________

 KONTAKTY:

 • kontakt pro ověření přijetí přihlášky na kurz
 • další dotazy ohledně terminu kurzu a fakturace

Zákaznická linka 
pondělí - pátek:  10:00 - 13:00

 • e-mail: kurzy@i-erc.cz
 • telefon:  736 251 253 

 

 

 

O lektorovi

Mgr. Jan Táborský - zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce (www.syntagma.cz) a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Provozuje oblíbené facebookové stránky Jazykové zajímavosti, je autorem knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014).

 

 

 

Co se naučíte

Získejte ztracenou jistotu a pište bez pravopisných chyb!

V kurzu se budeme věnovat kritickým jevům českého pravopisu. Zaměříme se na jevy, jejichž kodifikace se v posledních letech změnila, jevy, v nichž se nejčastěji chybuje (někdy i mezi profesionály), a případy, kdy nejsou standardní pravidla dodržována z právních nebo jiných závažných důvodů.

Velká pozornost bude věnována okruhům, které jsou všeobecně považovány za nejobtížnější: psaní interpunkčních znamének a velkých písmen. Zazní řada upozornění na méně známé výjimky a některé všeobecně rozšířené omyly.

Účastníci kurzu budou samozřejmě seznámeni se spolehlivými zdroji informací o pravopisu - tištěnými i online (včetně popisu jejich nedostatků).

Během kurzu lze pokládat jakékoliv doplňující dotazy a po jeho skončení je lektor účastníkům k dispozici pro mailové konzultace.
Účastníci budou mít možnost zeptat se na cokoliv z vlastní jazykové praxe.

 

 

 

Proč je dobré se zúčastnit

Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejsou zcela jisti: kromě toho, že naše pravopisná pravidla nejsou zcela neměnná (naposledy byla formulována v roce 2014), hraje významnou roli i to, že většinu jsme si jich osvojili již před mnoha lety a naše paměť není dokonalá.

V tomto kurzu probereme všechny základní pravopisné oblasti. Zazní jak tradiční poučky, tak řada upozornění na méně známé výjimky a všeobecně rozšířené omyly. Všechny jevy budou vyloženy v přirozených kontextech. 

Výstupy:

 • Osvojíte si základní dovednosti nezbytné k vytvoření českého textu s co nejmenším počtem pravopisných a formálních nedostatků.
 • Odnesete si množství konkrétních dílčích pravopisných poznatků.

 

 

 

Časový harmonogram

On-line školení, živý přenos

08.45-09.00    Připojení účastníků.
09.00-13.00    Odborný program

 

 

 

Osnova

Výběr z témat kurzu:

 • Stručný úvod do problematiky českého pravopisu, status pravopisu v současné společnosti, seznámení sezákladními zdroji (jejich výhody a nevýhody)
 • Psaní i/y (méně známá vyjmenované slova, vybrané koncovky, komplikovanější případy shody přísudku spodmětem)
 • Psaní mě/mně
 • Psaní s/z (v předložkách, předponách a cizích slovech)
 • Psaní zkratek a značek (s ohledem na administrativní praxi, méně známé typy)
 • Psaní velkých písmen (kodifikace vs. úzus)
 • Psaní pravopisných spřežek
 • Psaní cizích slov
 • Základní interpunkční pravidla (čárka ve větě jednoduché i souvětí, další interpunkční znaménka)

 

 

 

Pro koho je kurz vhodný

 • Pro všechny, jejichž pracovní náplň je především písemná komunikace, a chtějí se profesně zdokonalit.
 • Pro ty, pro které představuje písemný projev vizitku a kteří se písmem reprezentují (především pro obchodníky a úředníky, příp. sekretářky, referentky, asistentky).
 • Pro úředníky (a výše jmenované), kteří se v každodenní praxi setkávají s písemnou či elektronickou korespondencí.
 • Pro zájemce o aktuální stav českého jazyka a o trendy ve vývoji mateřštiny.
 • Pro ty, kterým záleží nejen na obsahu sdělení, ale také na vhodné grafické úpravě dokumentu. 

Připravíte text, který bude bezvadný nejen obsahově, ale také z hlediska českého pravopisu, dobré stylistiky a formální úpravy. 

 

 

Přihlásit se

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Informace k přihlašování na semináře:

 • Přihlášky jsou přijímány pouze elektronicky.
 • Po vyplnění a odeslání elektronického přihlašovacího formuláře obdrží účastník e-mailem potvrzující automatickou odpověď o registraci.
 • V případě volby platby převodem, slouží tato automatická odpověď jako podklad pro realizaci úhrady účastnického poplatku. Zálohovou fakturu zasíláme pouze na vyžádání!
 • V případě, že Vám nebyl potvrzující e-mail doručen, prosím kontaktujte nás na tel.č. 725 993 812 nebo e-mailem na kurzy@i-erc.cz a my úspěšné přijetí vaši přihlášky ověříme.
Informace k platbě:
 • Platbu prosím poukazujte na účet č. 2701704253/2010 vedený u Fio Banky, pod variabilním symbolem objednaného vzdělávacího semináře.
 • Vyúčtovací daňový doklad obdrží účastník v den konání semináře.


Fakturační údaje

Organizace:

Ulice:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Veřejná správa/NGO:
Dotovanou cenu uplatníte kliknutím do tohoto pole:

Kontaktní osoba

Jméno:

Příjmení:

Telefon:

E-mail:

Slevový kód:

Způsob platby:
PřevodemHotově

Poznámka:

Smluvní podmínky:
Souhlasím se smluvními podmínkami

Seznam účastníků

TitulJménoPříjmeníDatum narozeníMísto narozeníFunkceMobil

Zaškrtněte toto pole pro úspěšné odeslání formuláře: